Українсько-Японський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського

Графік роботи бібліотеки

пн-пт 11:00-19:00
сб 11:00-18:00

Графік роботи офісу

пн - пт: 09:30 - 18:00
обід 13:00-14:00

Donation to the KPI Support Foundation

 

 

Dear Colleagues,

 

Allow us to express our gratitude for the support offered to the staff of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (KPI), warm words, intense desire to support students and faculty of the University by raising funds and providing humanitarian aid.

 

Russia’s war against Ukraine has continued since February 24, 2022. Tragedies struck the lives of our colleagues – teachers who lost their relatives and whose houses and apartments were bombed. They have been temporarily accommodated on the university campus.

 

At present, more than 1,000 students and staff live at the university.

 

The Special Response Staff, which provides security and support for vital activities of the University, was established. The KPI Rector is in Kyiv, administering the Special Response Staff.

 

The Special Response Staff concentrates its efforts on solving the following problems: ensuring vital activities and safety at the University, creating safe conditions for people in KPI bomb shelters, supplying medicines and food, solving other everyday problems; the operation of a catering center for faculty and students sheltering in the University, as well as for the student volunteers who ensure vital activities and safety at KPI.

 

The KPI student volunteers, who have been recruited for Ukrainian Territorial Defense Force, stand guard at checkpoints on a perimeter of the University, neutralizing sabotage and terrorist groups on the university campus, participating in the construction of defensive installations, as well as rendering other assistance to the municipal territorial defense force.

 

The KPI Support Foundation has been established and is in operation today. Owing to its funds and the active participation of volunteer organizations, fuels and lubricants are purchased for the transportation facilities of university guard units, medicines and food that are distributed to the coordinators of bomb shelters in the required volumes and for the purposes intended. Social and mental health support is offered to people in shelters.

 

The KPI Support Foundation has opened a multi-currency account to which financial aid can be transferred in various currencies. Please specify “Charitable Aid” in the payment details.

 

Banking details of the KPI Support Foundation 

Multicurrency account

 

Recipient bank: JSC UKREXIMBANK, Kyiv, Ukraine,

SWIFT BIC: EXBSUAU

IBAN: UA653223130000025304000000016

Recipient: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine.

         

Important note: In addition to the transfer of funds, we need to receive the letter from the organization (donors), which should be addressed to Igor Sikorsky KPI Rector Mykhailo Z. Zgurovsky with a request to accept a charitable contribution to the provision of vital activities at the University in wartime. Without this letter, the banking system will not transfer the money to the account of the KPI Support Foundation and will not grant permission to use the funds. This letter should be sent by e-mail to kanc@kpi.ua, and please copy sidorenko@kpi.ua and alla.kovtunkpi@gmail.com in this e-mail.

 

 

Внески до Фонду Підтримки КПІ

 

Шановні колеги !

 

Дозвольте висловити слова вдячності за підтримку Київських політехніків, теплі слова, активне бажання підтримати студентів та викладачів університету, збираючи кошти та гуманітарну допомогу.

 

З 24 лютого 2022 р. триває війна росії проти України. Трагедії сталися в житті наших колег – викладачів, які втратили своїх рідних та у яких розбомбило будинки та квартири. Їх тимчасово поселили у студмістечку університету. Нині в університеті проживає понад 1000 студентів та співробітників.

 

Створено Оперативний штаб реагування та безпеки життєдіяльності університету. Ректор у Києві та очолює штаб.
Штаб концентрує свої зусилля на вирішенні наступних проблем: забезпечення життєдіяльності та безпеки в університеті, безпечних умов перебування людей у ​​бомбосховищах КПІ, постачання медикаментів, продуктів харчування, вирішення інших побутових проблем; роботу центру харчування для викладачів та студентів –
мешканців бомбосховищ та студентів-волонтерів з тих, хто забезпечує життєдіяльність та безпеку в університеті;

 

Студенти КПІ – волонтери територіальної оборони несуть варту на блок постах по периметру території університету, знешкоджують диверсійно-терористичні групи у кампусі університету, беруть участь у спорудженні захисних споруд, надають іншу допомогу територіальній обороні міста.

 

Створено та працює «Фонд підтримки КПІ ім. Ігоря Сікорського». За рахунок коштів Фонду, за активної участі волонтерських організацій, здійснюється закупівля паливно-мастильних матеріалів для транспорту загонів охорони університету, ліків, продуктів харчування, що передаються координаторам від кожного бомбосховища у необхідних обсягах та за призначенням. Забезпечується соціальна та психологічна підтримка людей у ​​укриттях.

 

«Фонд підтримки КПІ ім. Ігоря Сікорського» відкрив мультивалютний рахунок, на який можна перераховувати допомогу у різній валюті. У призначенні платежу просимо вказувати "Charitable aid" (благодійна допомога).

 

Банківські реквізити Фонд підтримки КПІ ім. Ігоря Сікорського»:


Recipient bank: JSC UKREXIMBANK, Kyiv, Ukraine.

SWIFT BIC: EXBSUAU

IBAN: UA65322313000002530400000016

Recipient: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute”, Kyiv, Ukraine.

 

Увага! Крім самого перерахування коштів, нам необхідно отримати від організації (авторів платежу) ще й лист на ім'я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського з проханням прийняти благодійний внесок для цілей життєзабезпечення університету у воєнний час. Без такого листа банківська система не зарахує гроші на рахунок Фонду підтримки КПІ ім. Ігоря Сікорського» і не дозволить їх використання. Такий лист має бути надісланий електронною поштою на адресу університету kanc@kpi.ua, а в копії на дві адреси: sidorenko@kpi.ua; alla.kovtunkpi@gmail.com.

 

 

 

культурні заходи
інше
японська мова
Наші партнери